[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Nové běhy specializačních studií Zkušenostně reflektivního učení 2017-2019 otevřeny

10. 2. 2017

Jste lektor, instruktor, učitel, trenér, teambuilder, kouč, facilitátor, vzdělavatel jakékoli věkové kategorie, táborový vedoucí, zážitkový pedagog, psycholog, psychoterapeut, pracovník v sociálních službách, organizátor či kdokoli, kdo se zajímá o vzdělávání a o co nejefektivnější způsob jeho provedení?

Otevíráme pro Vás nový běh studia Zkušenostně reflektivního učení pro roky 2017-2019 na Ústavu pedagogických věd FF MU. Přijímací řízení probíhá od února do 30. dubna 2017. Své životopisy a motivační dopisy posílejte na adresu klara.harvankova@mail.muni.cz.

Délka studia: 4 semestry (2 roky)
Cena za semestr: 2900 Kč

Po absolvování studia obdrží studenti certifikát o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

Pod studium spadají dva vzdělávací moduly - ZRU a ZKUPP.

 • ZRU: Zkušenostní a reflektivní učení - podpora profesní přípravy studentů
 • ZKUPP: Zkušenostní učení pro praxi - podpora odborné přípravy stávajících/budoucích učitelů
(Pokud si nebudete jisti, který modul si vybrat, napište nám na výše zmíněný mail.)


Co se naučíte?

 • plánovat široké spektrum výchovných a vzdělávacích aktivit využívajících k učení vlastní zkušenost
 • plánovat a řídit různorodé vzdělávací aktivity (od dílčích a střednědobých vzdělávacích programů po dlouhodobé a komplexní výchovné a vzdělávací celky)
 • využívat širokou škálu vzdělávacích metod a technik pracujících se zkušeností (zážitkem) a reflexí
 • tvořivě upravovat jednotlivé metody a techniky podle potřeb konkrétních cílových skupin
 • sestavovat vzdělávací programy s promyšlenou dramaturgickou koncepcí
 • podporovat reflektivní procesy ve skupině a pracovat se širokou škálou reflektivních technik v závislosti na cílech výchovných a vzdělávacích programů a potřebách konkrétní skupiny klientů
 • evaluovat výchovné a vzdělávací celky vystavěné na bázi zkušenostně-reflektivního učení, a případně navrhovat možné podoby jejich inovace

Jak studium vypadá?

 • střídá se teoretická výuka s ukázkovými a nácvikovými lekcemi
 • lektorují přední odborníci na nejrůznější aspekty zkušenostně-reflektivního učení (mnohé předměty jsou sestaveny z jednotlivých interaktivních přednášek expertů na konkrétní téma)
 • kurzy doplňují bohaté e-learningové opory umožňující větší flexibilitu studia a další individuální rozvoj studentů
 • nedílnou součástí studia je praxe v rozmanitých organizacích, kde si studenti své znalosti a dovednosti prohloubí prací s reálnou cílovou skupinou
 • bloková výuka v pátečních termínech umožňuje studium i pracujícím (průměrně 7 setkání za semestr, v závislosti na tom, v jakém semestru jste, na ojedinělé absenci se lze domluvit)

Příklady předmětů

 • Současná pojetí zkušenostně reflektivního učení
 • Teorie zkušenostně reflektivního učení
 • Dramaturgie programů zkušenostně reflektivního učení
 • Práce s reflexí
 • Základy práce se skupinou
 • Psychologie v praxi zkušenostně reflektivního učení
 • Materiál a technika v programech zkušenostně reflektivního učení ad.

S jakýmikoli dotazy se obracejte na administrátorku ZRU Kláru Harvánkovou na adrese klara.harvankova@mail.muni.cz. Těšíme se na Vás!


Důležité odkazy:
http://pedagogika-brno.cz/studujte-zkusenostne-reflektivni-uceni/
http://pedagogika-brno.cz/terenni-vyslech-zkusenostni-a-reflektivni-uceni-zruzkupp-na-upv-ff-mu-opet-otevreno/
http://www.acor.cz/Projekty/ZRU/Studium/Studijni-plan.aspx
http://acor.cz/getattachment/Studovny/Online-zdroje/ZRU_Kolar_Nehyba_Lazarova_Knotova_IMS.pdf.aspx